Rot- och rutavdrag

Reglerna sedan 2016, i korthet:

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr
(30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna.

Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete.