Rot- och rutavdrag

 

Den 1 juli 2024 höjs taket för rotavdraget från 50 000 kronor till 75 000. Nytt är också att taken för rut- och rot-avdraget separeras. Innan har dessa haft ett gemensamt tak på 75 000 kronor.

 
 Detta innebär alltså att en person under 2024 kan köpa skattemässigt avdragbara tjänster för rottjänster på 75 000 kronor och lika mycket ruttjänster, sammanlagt blir då taket 150 000 kronor.

 

Höjningen träder i kraft 1 juli, men det utökade taket gäller för hela 2024. Vilket gör att du kan nyttja rotavdraget upp till 50 000 kronor fram till 1 juli och sedan de resterande 25 000 kronor efter 1 juli.

 

 

Reglerna i korthet:

 

  • Rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden, men med ett maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
  • Rutavdraget är 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges med 50 procent av arbetskostnaden.
  • Den som har fyllt 65 år kan som mest få 50 000 kronor i rutavdrag.
  • Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag godkänns inte för matlagning.